Hava Ambulansı
17 Ekim 2018

HAVA AMBULANS HİZMETLERİ

Hava ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresine yönelik planlama yapmak ve talep oluşturmak,
Hava ambulans araçları ve hizmetinin standartlarını uluslararası standartlar ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda oluşturmak,
Bakanlık bünyesinde görev yapan hava ambulansları, hava ambulanslarında kullanılan tıbbi ve diğer cihazlar için teknik şartnameler oluşturmak,
Bakanlık bünyesinde görev yapan hava araçlarının ülke genelinde konuşlandırılması sürecini planlamak,
Uçak ambulans hizmetinin sevk ve idaresini yapmak,
Helikopter ambulansların sorumluluk bölgesi içinde il sağlık müdürlükleri aracılığıyla sevk ve idaresini yaptırmak; bölgesi dışında ise operasyonlarının koordinasyonunu sağlamak,
Uçak ambulans hizmeti hak edişlerini hazırlamak,
Helikopter ambulansların iller tarafından hazırlanan hak edişlerini kontrol ederek değerlendirmek ve onaylamak,
Hava ambulans hizmet sunumunun standardizasyonu ve geliştirilmesine yönelik kalite standartlarını belirlemek ve talep oluşturmak,
Hava ambulans hizmetlerine yönelik eğitim ihtiyacını belirlemek ve talep oluşturmak,
Hava ambulans hizmetlerini periyodik olarak raporlamak