Kalite Yönetim Birimi
25 Haziran 2024

Kalite Yönetim Direktörlüğü Görev Tanımı;

1. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.

2. Kurumun performans ve kalite hedeflerini belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, organize etmek, izlemek ve değerlendirmek.

3. Sağlıkta kalite standartlarını sağlamak ve değerlendirmek amacıyla yılda 2 defa öz değerlendirmeli yönetmek.

4. İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.

5. Hasta ve çalışanların geri bildirimlerinin alınmasına yönelik çalışmalar (anket uygulamaları,  anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, görüş,  öneri ve şikâyetlerin alınması gibi) yönetmelidir.

6. Standart anket setlerini (hasta ve çalışan) uygulaması için hasta veya çalışan güvenliği birimiyle koordinasyon kurulması.

7. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.

8. Bağlı olduğu kurum veya birim amirleri istatistikî verileri talep ettiğinde paylaşılmasından sorumlu olmak.

9. 112 SKS ve diğer kalite çalışmaları kapsamında çalışma grupları ve birimler tarafından hizmet bölümlerine göre hazırlanan performans ve kaliteye ilişkin yazısal düzenlemeleri kontrol etmek ve yayınlamak.

10. Kalite birim sorumluların belirlenmesi, alması gereken eğitimleri planlamak ve bu eğitimleri verilmesini sağlamak.
11. Sağlıkta hizmet kalite standartlarına göre yıl içerisinde verilmesi gereken eğitimlerin tespit edilmesi ve planlamasında eğitim birimiyle koordinasyon kurulmasından sorumludur.

12. Kalite iyileştirmede faaliyetlerini yürütecek komitelerin (Hasta güvenliği, çalışan sağlığı ve güvenliği, eğitim, tesis ve ambulans güvenliği) rol ve sorumluluklarının tanımlanması, koordinasyon kurulması, ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek.
13. Tespit edilen uygunsuzluklara yönelik kalite iyileştirme çalışmalarını yapmak. Bunlara yönelik Düzeltici Önleyici Faaliyet başlatarak takibini yapmak.

14. Kurum çalışanlarının kalite faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla gerekli teşvik mekanizmaları oluşturmak

15. 112 Başhekimlik, KKM ve acil sağlık hizmetleri istasyonlarının aylık performans kriterlerinin hesaplanması ve evrakların hazırlanarak İl Sağlık Müdürlüğü kalite koordinatörlüğüne iletilmesini sağlamak.
16. Birimle ilgili resmi yazışmaların yapılması, arşiv yönetmeliğine uygun dosyalanması ve yıl sonunda arşiv birimine teslim edilmesinden sorumlu olmak.

17. Düzenli olarak yapılan idari yönetim toplantılarını; KKM, istasyon sorumluları  ve kalite yönetim toplantı planın duyurulması, toplantı alınan kararların tutanaklarının tutulması ve personele duyurulmasını sağlamak.

18. İl Ambulans Servisi Başhekiminin verdiği diğer görevleri yapmak.

GÖREVİ ADSOYAD  UNVANDAHİLİ
 Kalite DirektörüAylin GÖK AABT119
 Birim ÇalışanıŞükriye ARI
ATT141
 Birim Çalışanıİnayet AKINHemşire120