İnsan Kaynakları Birimi
25 Haziran 2024

GÖREV TANIMI 

1. Her ayın sonunda istasyon kadro dağılımını hazırlamak ve ilgili başhekim yardımcısı ile geçici görevle çalışacak personelleri belirlemek,

2. Geçici görev yerleri belirlenen personelleri bilgilendirmek, Harcırahlı, Harcırahsız ve istasyonlar arası geçici görevli listeleri hazırlanmak resmi yazılarını yazmak,

3. İstasyon ve KKM nöbet listelerinin kontrolünün sağlanması ve imzaya sunulması, imzaya sunulan listelerin arşivlenmesi,

4. İhtiyaç halinde istasyonlara personel ayarlamak, günlük görevlendirme yazılarını yazmak,

5. ASOS üzerinden İnsan Kaynakları onayına sunulan nöbet değişimi, iptali ya da mesai girişinin doğruluğunun kontrolünü yapmak,

6. 657 tabii personelin nöbet pauntajlarını Müdürlük tarafından gönderilen şablona yerleştirilerek imzaya sunmak ve resmi yazısını yazmak,

7. 696 KHK ve sürekli işçi personellerin maaş ve fazla mesai puantajlarını hazırlamak, imzaya sunmak ve resmi yazısını yazmak,

8. Naklen atama ya da tayin gelen personellerin KKM ve istasyon uyum nöbetlerini ayarlamak,

9. Her ay İlçe Sağlık Müdürlüklerine ilçelerine ait 112 personel sayılarını bildirmek,

10. Her ay ASH tablolarının personel kısımlarını doldurarak, bildirime hazır hale getirmek,

11. Her ay sonunda Kalite ve Eğitim Birimlerine personel sayılarını bildirmek,

12. Gebe ve süt izinli personellerin takibi ve çalışma yerlerini belirlemek,

13. Ay sonlarında sağlıkçı, sürücü ve istasyon sorumlularının listesini belirlemek,

14. Sağlık tedbiri ya da olağan dışı durumlar için personel ayarlamasını yapmak,

15.İdari amirlerinin verdiği diğer iş ve işlemleri yapmak. 

 GÖREVİAD SOYADUNVAN DAHİLİ
Birim SorumlusuSerap ATAŞ YASTIAABT115
Birim ÇalışanıTuğba KORKUTANATT116