İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Depo Birimi
25 Haziran 2024

GÖREV TANIMI

1. İl Sağlık Müdürlüğünce satın alma yoluyla temin edilen İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemenin gerekli muayene kabulünün yapılması, MKYS 'ye girişinin yapılması ve ilgili depolara alınması,

2. Başhekimliğimize bağlı İstasyonların İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme ihtiyaçlarının belirlenip temin edilmesi,

3.  Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme ihtiyaçlarının talep ve kullanım durumuna göre hazırlanıp ilgili istasyonlara dağıtımının sağlanması,

4.  Yıl içinde depoların ısı ve nem kontrollerinin düzenli olarak yapılması.

5. İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemelerinin Kalite Standartlarına uygun depolanması ve muhafazasının sağlanması,

6.  İhalede yer almayan ilaç ve malzemelerin ihtiyaç dâhilinde doğrudan temin yapılması,

7. Düzenli aralıklarla Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının depo stokları yerinde kontrol edilerek sayıları ve miatlarının ASOS sistemiyle eşitliğinin sağlanması,

8. İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme depolarının en az 3 (üç) ayda bir sayım yapılarak MKYS  ve ASOS ile eşitliğinin teyit edilmesi,

9. Miadı yaklaşan İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemelerin firma veya hastanelerden değişiminin sağlanması,

10. Yıl sonunda ilgili yılın İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme tüketim miktarları göz önüne alınarak bir sonraki yılın ihtiyaç miktarlarının belirlenip İl Müdürlüğümüze taleplerin bildirilmesi.

 GÖREVİADSOYADUNVANDAHİLİ
 Birim SorumlusuSelçuk Selim ÇELEBİATT 135
 Birim ÇalışanıFerdi AKTOPATT135
 Birim ÇalışanıAygül Duygu PORTAKALDALIAABT135
 Birim Çalışanı Murat KIZILTEPEİşçi135