Genel Yazı İşleri Birimi
02 Eylül 2022


GÖREV TANIMI 

1.Özel hastanelerden gelen hasta sevkleri ile ilgili yazıları yazmak,

2.Ücretli ambulans görevlendirmelerinin KKM’ ne bilgi vermek, takibini sağlamak ve üst yazısını yazarak Acil Sağlık Hizmetleri Birimine bildirimini gerçekleştirmek,

3.Ambulansta yada evde sağlık personeli nezaretinde yaptırılan doğumların bildirimini yapmak,

4.Hastanelerden gelen nöbetçi doktor, arıza bildirimlerini KKM’ ne bilgi vermek,

5.Adli birimlerce istenen hasta sevklerini ve sağlık tedbirlerini KKM’ ni bilgilendirmek.

6.Stajyer Öğrencilerin staj başvuruşlarının alınması, staj görecekleri istasyonun belirlenmesi, stajyer öğrencilerinin evraklarının düzenlenmesi ve İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesi.

7.Staj bitimi ilgili staj evraklarının onaylanması, staj ücreti ödenmesi ve ilgili belgelerin düzenlenerek İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesi. Stajı tamamlanan dosyaların arşive kaldırılması,

8.Başhekimlikte tanımlamalar dışında kalan her türlü iş ve işleyiş, bilgi belge talebi ve diğer kurumlarla ilgili yazışmaları yapmak.

GÖREVİADSOYADUNVANDAHİLİ
Birim SorumlusuYekta YAKUT VHKİ126
Birim ÇalışanıMehmet Ferhat MUTLU Sözleşmeli Personel125