Personel Özlük Birimi
25 Haziran 2024

  GÖREV TANIMI

1.Başhekimliğimize bağlı personellerin özlük (tayin ayrılış başlayış, geçici görev ayrılış başlayış) işlemlerini ASOS, ÇKYS programlarına işlemek ve EBYS üzerinden ilgili yazışmaları yapmak,
2. Personellerin ücretsiz izin ve refakat izinlerinin taleplerini alarak takibini ve bildirimini yapmak,
3. KKM (Komuta Kontrol Merkezi) ve ASH istasyonlarında görevli personellerin tayın bedeli puantajını yapmak, personel kadro durum takibi yapmak,
4. Sürücü olarak görev yapan sağlık personellerinin aylık bildirimini yapmak,
5. İstasyon ve KKM sorumlu listesinin takibini yapmak,
6. Gebe ve süt izinli personellerin izin takibini yapmak ve ASOS’ a izin bilgilerinin girişini düzenlemek,
7.Kuruma ibraz edilen raporları idareci onayına sunmak ve daha sonra hastalık iznine çevirerek EBYS üzerinden resmi yazısını yazmak,
8.Yıllık izin başvurularını EBYS üzerinden idareci imzasına sunmak, imzadan geçen evrakların ÇKYS sistemine işlenmesini sağlamak,
9.Covid-19 test sonuçları pozitif olan personellerin karantina sürecinde kullanılmış oldukları izinlerin ASOS üzerinden giriş işlemlerini yapmak,
10. İdari amirlerin verdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.

 
 GÖREVİAD SOYAD UNVAN DAHİLİ
Birim Sorumlusu  Bedir UYSALVHKİ  127
Birim ÇalışanıMesut TURHANVHKİ  131
Birim ÇalışanıHatice FERAHKAL UYGUNAABT 144
Birim ÇalışanıAydın DİMVHKİ 117
Birim ÇalışanıŞeyhmehmet KILIÇVHKİ -