Çalışan Güvenliği Birimi
25 Haziran 2024

GÖREV TANIMI

1.
Beyaz kod ve iş kazası bildirimlerine dair iş ve işlemleri yürütmek,

2.Kesici delici alet yaralanmalarında kontaminasyonun gerçekleştiği durumlarda gerekli bildirimlerin takibini yapmak,

3.Sağlık taramalarının takibini yapmak,

4.Çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili kalite gösterge kartlarının takibini yapmak,

5.Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının tıbbi atık sürecini yönetmek, Entegre Çevre Bilgi Sistemine(EÇBS) birimleri tanımlamak, transfer taleplerinin yıllık atık beyanlarını oluşturmak.

6.İdari amirlerinin verdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.

 GÖREVİAD SOYAD UNVANDAHİLİ
 Birim SorumlusuMehtap POLAT GEÇGEL ATT128
 Birim Çalışanı Belgin KOPARAN ATT 128