ASOS Birimi
25 Haziran 2024

GÖREV TANIMI 
1.İhtiyaç halinde sistem kullanıcılarının sistemi kullanmasını sağlayacak gerekli rol, yetki ve şifrelerin tanımlamasını yapmak,

2.Kullanıcıların ASO Sistemi üzerinde birimlerine ait iş ve işlemlerin yürütülmesinde menülerin kullanımında ortaya çıkan yazılım hatalarını Bakanlık yetkililerine bildirmek,

3.İdareciler ve kalite biriminin ihtiyaç duyduğu istatistiki verileri hazırlamak,

4.İdari amirlerinin verdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.

 GÖREVİADSOYADUNVANDAHİLİ
 Birim SorumlusuUlvi Vedat TOKUVHKİ140
 Birim Çalışanı Dilek DOĞRU AABT 140