Trafik-Döner Sermaye Birimi
02 Eylül 2022

GÖREV TANIMI

1.ASOS üzerinden günlük vakaların müdahale kodlarının ve fiyatlarının kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

2.ASOS üzerinden vakaların güvencelerine göre ayrılarak fatura kesimine hazırlamak,

3.Vakaların SGK, Suriyeli vakalar ve güvencesiz vakalar olmak üzere ayrı ayrı faturalandırılarak her ayın 3’ünde Excell/Cd şeklinde İl Sağlık Müdürlüğü mutemetliğine icmal dosyası ile teslim etmek,

4.İdari amirlerinin verdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.


 GÖREVİAD SOYADUNVANDAHİLİ
Birim SorumlusuOsman Soner BOSTANVHKİ 123
Birim ÇalışanıMurat YÜKSEL VHKİ 123