Eğitim Birimi
25 Haziran 2024

GÖREV TANIMI

1. Yıllık eğitim planı hazırlamak,

2.Bu eğitim planı çerçevesinde (Temel Modül, ASTE, Hastane Öncesi Obstetrik Acillere Yaklaşım Eğitimi, oksijen sistemi güvenli kullanımı, adli vakalarda maddi delillere yaklaşım eğitimi, Madde Kullanımı Eğitimi ve SKS gereği alınması gereken eğitimler) eğitimler için Valilik Onayı ve ders programı gibi yazışmaları yapmak,

3.ÇİLYAD ve TİLYAD eğitimleri için bölge eğitim merkezi ile koordinasyon içerisinde eğitim alınmasını sağlamak,

4. Yapılan eğitimlerin sonuçlarını anketlerle değerlendirir, eğitim sonuçlarını eğitim formatına ve ASOS üzerine işler, ayrıca tüm katılımcılara katılımcı belgesi düzenler.

5. Eğitim programına katılacak olan dış kurum ve kurumumuzda görev yapan eğitmenler ile koordinasyonu sağlar.

6. Eğitim materyali arşivini geliştirir, eğitim programlarını ve katılanlara ilişkin kayıtları tutar ve muhafaza eder.

7. Eğitimlerde kullanılan her türlü tıbbi araç gereçlerin ve maketlerin kontrolünü yapar, düzenli sayımlarını yapar ve eksiklikleri giderir.

8. Bakanlık tarafından düzenli olarak istenilen eğitim istatistik verilerini düzenler ve gönderir.

9. Kalite birimi ve diğer birim sorumluları ile eğitim gereksinimlerine göre uygun zamanda eğitilecek kişilerin belirlenmesi konularında işbirliği yapar.

10. Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen uzaktan eğitim programına katılacak olan personellerin katılımının sağlanması, takibini ve raporlanmasını sağlar.

11.Müdürlüğümüze tanımlanan uzaktan eğitimlerin personellerimizce yapılmasını ve kontrolünü yapar. 

 GÖREVİAD SOYADUNVANDAHİLİ
Birim SorumlusuDr. Murat Gürbey DURMUŞHekim136
Birim ÇalışanıSüleyman Sırrı KIRTIL ATT136
Birim ÇalışanıEsra KALIN AABT136