Disiplin Birimi
25 Haziran 2024


GÖREV TANIMI

1.SABİM ve CİMER başvurularının takibini yapmak ve disiplin amirince değerlendirilen başvuruların işlemlerini gerçekleştirmek,
2. Kişi ve kurumlar aracılığıyla gelen şikâyet içerikli başvuruların takip ve işlemlerini yürütmek,

3. Diğer kurum ve kuruluşlardan gelen soruşturmaya konu olaylar hakkında bilgi ve belge teminini yapmak ve  resmi yazı ile bilgilendirmek,

4. Disiplin amirince değerlendirmesi yapılan şikayet başvurularında;

  • İşleme gerek duyulmayan başvurular için başvuru sahibini nedenleri hakkında bilgilendirmek.
  • Soruşturma açılacak ise; Sağlık Müdürlüğüne disiplin soruşturulması açılmak üzere teklif sunmak.

5. Personellerin 5 yılda bir toplu mal bildirimi evrakları ve yıl genelinde yapılan mal bildirimlerine dair gerekli yazışmaları yapmak.

6. İdari amirlere verilen soruşturmalarda yeminli kâtiplik yapmak.

GÖREVİADSOYADUNVANDAHİLİ
Birim SorumlusuÇağrı TAŞ
 AABT 121
Birim Çalışanı Sevgi SABAHAABT 122
Birim ÇalışanıSuzan YILMAZATT 142